Framtiden  

 

Tjänster

Affärsutveckling

Framtiden får ditt bolag att utvecklas vidare mot högre omsättning och högre avkastning eller andra mål som företaget har i sin affärs- och styrplan som tex bättre avkastning per arbetad timme.

Start och uppbyggnad

Framtiden hjälper dig starta ditt företag, utvecklar affärs- och styrplaner, utvecklar affärsidé, mål, vision, strategier, handlingsplaner m.m.

Affärsförbättring

Framtiden genomlyser din verksamhet, vad kan ni göra bättre. Vi utarbetar tillsammans marknadsanalyser, alternativa strategier och handlingsplaner samt omvärlds- och konkurrentanalyser. Vi bidrar med kompetens vid utveckling av bolaget, prognoser, uppföljning, efterkalkyler m.m. Finansiering av tillväxt och köp av företag. Företagsvärderingar och förhandlingar är ytterligare områden vi kan utveckla för er räkning.

Strategi, diskussioner och beslut

Rådgivning, delägarskap, börsintroduktion. Tillväxt genom planerade förvärv. Ändrad fokusering. Personal rekrytering. Försäljning av företag.

Coaching, löpande affärsstöd

Framtiden kan på årsbasis och till fast avgift vara er externa kompetens i alla affärsfrågor.

Detaljnivåer i affärsverksamheten

Framtiden kan bidra med framtagandet av alla typer av byggtekniska handlingar som t ex:

» Förfrågningsunderlag alla typer av byggprojekt med spetskompetens inom asbest och pcb sanering, där erforderlig utbildning finns inom bolaget.

» Genomarbetade administrativa föreskrifter.

» Kvalitets- miljö- och arbetsmiljöplaner (KMA-Plan).

» Uppbyggnad av certifiering av BF9K system.

- Kontrollplan enligt PBL
- Egenkontroller
- Arbetsmiljöplaner
- Riskanalyser
- Kontrollansvarig enligt PBL 10 kap 9§
- Projektledning från idé stadie till garantibesiktning
- Ombud
- Upphandling
- Byggarbetsmiljösamordnare

» Tid- och betalningsplaner.

Rekrytering

Framtiden kan hantera hela rekryteringsfasen från framtagande av underlag till att rekryteringen är slutförd.

Kontrollansvarig

Kvalitetsansvarig ersätts av kontollansvarig, byggherren behöver anlita en kontrollansvarig när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd.
Den kontrollansvarige ska vara certifierad och kunna uppvisa certifierings intyg.
Kraven på kontrollansvarig har utökats och förtydligats jämfört med kraven på kvalitetsansvarig.

Syftet med den lagändring som trädde i kraft den 2 maj 2011 är att uppnå en förstärkt roll och en bättre funktion för den kontrollansvarige.
Den kontrollansvarige ska biträda byggherren bl.a. med att upprätta förslag till kontrollplan och se till att nödvändiga kontroller utförs.
Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som skall kontrolleras.
 
 
JB Framtiden konsult AB | Solkraftsvägen 14A, 135 70 Stockholm | Tel: 070-823 25 95 | Epost: jan-erik@framtidenkonsult.se