Framtiden  

 

Direkt Fastighet AB


Direktfastigheter är ett nystartat fastighetsbolag vars affärsidé är att köpa projekt som inte fungerar och förädla projekten genom omfattande renoveringar och skapa förutsättningar för bärkraftiga företagare att etablera sig i dessa fastigheter. Målet är sedan att sälja vidare till etablerade fastighetsbolag som har i sin affärsidé att förvalta lönsamma projekt.
 
JB Framtiden konsult AB | Solkraftsvägen 14A, 135 70 Stockholm | Tel: 070-823 25 95 | Epost: jan-erik@framtidenkonsult.se