Framtiden  

 

CV

Jan-Erik Björklund

Utbildningar:

1969 Byggnadsingenjör Enskede Gymnasium
1970 Försäljningsingenjör Stockholms handelsskola
1977-79 Juridik på universitetet, div. kurser
1984 Marknadsekonom IHM

Övriga kurser, utbildningar:

2012 Uppdatering KA, 4 dagar
2009 Påbyggnad arbetsmiljöansvar
2008 PCB-utbildning, 2 dagar, behörighet Svenska fog
Branschen, sanera PCB haltiga fogar
2008 Heta arbeten, 1 dag, behörighet tillståndsansvar
2007 Asbestutbildning, 4 dagar, behörighet, särskild utildning enligt AFS 2006:1, Sveriges Byggindustrier, godkänd läkarkontroll hos Söderakuten, ny kontroll 2010
2007 Effektiv kvalitetssäkring PBL, 6 dagar, behörighet K, Stockholms Byggmästareförening, Bygglagstiftning och kvalitetskompetens enligt PBL
2007 Arbetsmiljöansvar, 3 dagar, Stockholms Byggmästareförening, påbyggnad en dag, gjord 2009.
2007 Kurser i BF9K, certifiering, 3 dagar
2006 Kurser i BF9K, certifiering, 2 dagar
2004 AB 04, 1 dag
2004 Forbo FPP, företagsledarutbildningar, 4 dagar
2003 Miljöarbete i Golvbranschen, 1 dag
2003 Forbo FPP, företagsledarutbildningar, 4 dagar
2002 GBR, auktoriserat golvföretag, 2 dagar
2001 Entreprenadjuridik, steg 1 och 2, 4 dagar
2000 Fuktsäkra byggnadskonstruktioner, 1 dag
1997 GBR, kvalitetsplan golv, 2 dagar
1995 GBR företagsledareutbildning, 5 dagar
1992 Kvalitetsplan golv, 2 dagar, GBR
1990-2000 Diverse företagsledar utbildningar
1989 Utveckla ditt företag steg 2, 8 dagar, Dinbo
1989 Godkänd entreprenör spackling, 1 dag ABS
1988 Personalledning, 1 dag, Dinbo
1988 Behörig arbetsledare GVK våtrumsarbeten
1990 NIFAB/Måleriförbundet, epoxi behörighet
1981 Dinbo, utveckla ditt företag, 5 dagar
1980 Dinbo, personalledning, 2 dagar
1980 Dinbo, se om ditt företag, 5 dagar
1977 Mercuri, målstyrd försäljning, 4 dagar
1976 Mercuri, presentation och framställningsteknik, 2 dagar

Anställningar:

2013 Startat Fastighetsbolaget Direkt fastigheter, ett dotterbolag till JB Framtiden Konsult AB
2013 Startat Floor Renovation AB, ett dotterbolag till JB Framtiden Konsult AB
2009 Eget företag JB Framtiden konsult AB 100% ägare
2009-2012 Startat och drivit Pettersson Bryggare AB som delägare (Ett mindre byggbolag), medlem i Stockholms Byggmästareförening
2009-2006 Arbets- utvecklingschef, Mälarsanering Sverige AB, omsättning ca: 80 miljoner
2006-2005 Sverige chef/VD, Windoor AB, omsättning 150 miljoner
2005-1996 VD Ekens Golv AB, omsättning 135 miljoner
1996-1987 Marknadschef Tretum AB, omsättning 190 miljoner, delägare
1987-1985 Platschef för grossistförsäljning, Svegab AB i Stockholm, omsättning 55 miljoner
1985-1979 Chef för grossistförsäljning, Tretum AB, 43 miljoner
1979-1972 Försäljningsingenjör, Stockholms Plattsättning AB
1972-1971 Utsättare Huddinge kommun
1969 Utsättare Olsson och Skarne

Körkort:

A BE CE behörighet

Militärtjänst:

1970 Marinen, mätningsavdelningen

Större uppdrag inom företag jag arbetat i:

Stockholms plattsättning AB

Köp av Handyman byggshop, värdering lager, placera lager
Idé kläckare kakelslottet
Uppbyggnad av ett helt nytt återförsäljarnät
Snabb omsättningsökning för återförsäljarnätet
Utvecklade butikförsäljningen
Etablering av nya kontakter i Italien, Spanien och Tyskland
System för att stärka Varumärket
Framtagning av nytt anpassat annons material
Arbetsledning, platschef, projektledare, kvalitetsutvecklare

Tretum AB Grossistförsäljning

Ökat omsättningen från 8 till 43 miljoner
Byggt upp ett återförsäljarnät från grunden
System för att stärka varumärket
Anställt mycket personal, både tjänstemän och kollektivare
Byggt nya utställningar
Förändrat transport och logistik system
Kundträffar och kundresor
Nya varaktiga leverantörskontakter
Utvecklat en marknadsplan
Budget, Prognoser
Projektledning större projekt

Svegab AB Grossistförsäljning

Ökat omsättningen kraftigt till 55 miljoner
Etablerat nya lokaler, byggnadslov m.m
Byggt ut kontor och logistik enheter
Samordnat företagets 12 enheter i Sverige då det gäller marknadsföring
Anställt mycket personal
Arbetat fram nya kundsegment, etablerat nya kunder
Tagit fram material för mässor
Projektledare utökning av antalet enheter

Tretum AB Entreprenad

Köp av Golvmännen i Södertälje, hela rörelsen, 8 anställda
Övertagande av Golv och Tak i Haninge, personal, orderstock och pågående projekt, 15 anställda
Köp av Stockholms plattsättning, 70 anställda
Byggt upp avdelning specialgolv
Personalneddragningar, anpassning krympande marknad
Utvecklat kvalitetssystem
Skrivit marknads- aktivitetsplaner
Delaktig i budgetarbete
Aktiverat ett ”ständigt förbättrings arbete”
System för att stärka varumärket
Skrivit många samarbets- och ramavtal
Platschef
Projektledare, projektutveckling bygg och golv
Kalkylarbete, utvecklade nya system
Projektledning större projekt

Ekens Golv AB

Ökat omsättningen från 30 till 135 miljoner
Tillväxt, endast med organisk tillväxt
Skrivit många samarbets- och ramavtal
Utvecklat skjutdörrar och inredningssidan
Utvecklat butiksförsäljningen, även med nya produkter som t.ex. kakel
Startat byggverksamhet, omsättning 25 miljoner
Etablerat företaget inom nyproduktion
Etablerat företaget inom allmännyttiga bostadsbolag
Utvecklat bolaget inom vattenskadeområdet
Startat den ekonomiska föreningen Golvpoolen
Blivit Forbo FPP partner, bästa kund
Utvecklat bolaget inom samma lokaler, byggt om och anpassat
Etablerat filial i nya lokaler, Västerort
Platschef
Projektledare större projekt
Utvecklade företagets kalkyl och mängdsystem
Byggde ett kvalitetssystem
Utvecklade en styrplan
KMA ansvarig på projekt

Windoor

Omorganisation och utveckling av support, entreprenad och försäljningsarbetet
Utvecklat ny hemsida
Utvecklat och tagit fram nytt SP-material
Skrivit nya samarbets- och ramavtal
Utvecklat försäljningen i Norge
Etablerat nytt kontor i Stockholm
Byggt ny utställning i Stockholm
Integrerat styckeförsäljning av balkonginglasningar i Windoors totala koncept
Utvecklat samarbetet med flera rikstäckande underentreprenörer
Föreslagit nya produkter och produktidéer
Budgetarbete
Prognoser
Projektstyrning och projektledning större projekt
Byggt om kvalitetssystemen utifrån ISO 9002 som företaget hade som system. Det nya systemet anpassades för företagets verksamhet
KMA ansvarig projekt

Mälarsanering Sverige AB

Gjort om BF9K certifieringssystemet så att det blev mer användarvänligt, anpassat för den personal vi hade
Ansvarig vid alla revisioner av BF9K från SP
Skrivit ramavtal med allmännyttan, landsting, kommuner
Rekrytering, stor personalomsättning
Utvecklat policys, ramar och checklistor
Utvecklat egenkontrollsystem
Utvecklat KMA arbetet med rätt dokumentation
Drivit större projekt
KMA ansvarig större projekt
Utvecklat nya produkter
Ansvarig all produktion
Ansvarig för kurser, externt och internt
Budgetarbete
Prognoser
Kvalitetsansvar på projekt till Stockholms Fastighetskontor
Projektledning större projekt
Kvalitetsansvarig
 
I mina befattningar ovan har jag alltid haft ett stort personalansvar. Jag anser mig vara en bra ledare och får övriga i ett projekt att dra åt samma håll. I mina befattningar har jag alltid också haft totalansvaret för HR och rekrytering och projektstyrning.

Petterssonbryggare AB

  Utvecklat styrplan, affärsplan
Byggt upp alla system för kontroller
Projektledare
KMA ansvarig större projekt
Byggarbetsmiljösamordnare
Byggt hemsidan, se www.petterssonbryggare.se

JB Framtiden Konsult

Har på tre år skapat bra lönsamhet
Satt alla rutiner
Byggt upp hemsidan, se www.framtidenkonsult.se
Utför uppdrag åt mindre och mellanstora byggbolag
Kvalitets och miljö ansvarig

Pågående uppdrag:

Bygger kvalitets- och företagsstrukturen åt Demolit AB för att de skall kunna certifiera sig inom BF9K
Implementerar ett helt nytt KMA arbete åt Betom AB
Kvalitetsansvarig på tre olika projekt åt Brf. Styrmannen 36. Henrik Sjölund 070-554 70 11. Två av projekten är att bygga nya balkonger på ett ”grön märkt” hus på Östermalm, det andra projektet är att bygga ut bostädernas hallar i befintligt trapphus
Kvalitetsansvarig Ormsaltaren 1 Christian Liljeros 070-2663290, tillbyggnad av en vind som integreras med lägenheten under, under uppstart

Nätverk:

Mats Gabrielsson GIAB
Företagsledningarna hos Tarkett, Forbo, Khärs m.fl. leverantörer inom golvbranschen
Goda kontakter hos byggmaterial leverantörer
Goda kontakter inom byggmaterialhandeln
Inköpschefer och andra beslutsfattare hos de stora riksbyggarna samt lokalt förankrade byggföretag
Beslutsfattare hos kommunala fastighetsbolag
Beslutsfattare hos privata fastighetsbolag
Företagsledningen hos Folksams inköpsbolag
Beslutsfattare vid små och medelstora byggbolag
Bostadsrättsföreningar, HSB, Riksbyggen samt privata
Arkitekter i Stockholm och på Gottland
Golvpoolen, 13 golvföretag
Ägare golvföretag hela Sverige
Ägare plattsättningsföretag Stor Stockholm

Exempel på styrelseuppdrag:

Styrelseuppdrag bolag

Direkt fastigheter AB
Floor Renovation AB
FEAB Frölunds elektriska AB
IAL Skadejour AB
  PetterssonBryggare AB
Hellberg och Nilsson Golv i Stockholm AB, äger 35%, pågående
Eken Gruppen
Ekens inredningar
Ekens Golv AB
Svenska Värmegolv AB
Tretum AB
Stockholms Tak
Stockholms Plattsättnings AB
Handyman

Styrelseuppdrag branschorganisationer

Östra Sveriges Golvläggareförening (ÖSG)
Stockholms Byggmästare Föreningen Stockholm; SP = specialföretagen, integrations kometen m.fl

Styrelseuppdrag ekonomiska föreningar

Ällmora samfällighet, förvaltar markområden, ordförande
Golvpoolen, sammanslagning 12 golvföretag, förvaltar kapital, ordförande, var med och startade
Pumpens vänner, förvaltar en pumpanläggning

Styrelseuppdrag idrottsföreningar

Vendelsö IK
Haninge judoklubb, var med och startade

Sammanfattning

Jag har redan från början i min yrkeskarriär arbetat mycket med kvalitetsstyrning, byggt egna system, implementerat BF9K, lagt ner ett ISO 9000 system som inte fungerade i aktuellt bolag. Arbetsledning, projektledning i nära samarbete med kalkylering och försäljning har varit högprioriterade områden för mig.
   
Ovanstående uppgifter är kontrollerade och vidimeras:
Lilian Wenngren
Hans Östbom
 
 
JB Framtiden konsult AB | Solkraftsvägen 14A, 135 70 Stockholm | Tel: 070-823 25 95 | Epost: jan-erik@framtidenkonsult.se