Framtiden  

 

Organisationen

Styrelseordförande

Jens Bekkebråten | 073-970 24 54

Ledamöter

Jan-Erik Björklund | 070-823 25 95
Tove Björklund | 070-861 21 86

VD

Jan-Erik Björklund

Om oss

Jens Bekkebråten läkare och specialist inom
 • Hälsa
 • Teamuppbyggnad
 • Social kompetens
 • Rekrytering

 • Jan-Erik Björklund, specialist inom
 • Kvalitets- miljö- och arbetsmiljöfrågor
 • Utvecklar kvalitetssystem som handläggare inom BF9K
 • Behjälplig i hantering av bygglov, bygganmälan, startbesked, upprättande av kontrollplaner samt slutsamråd
 • Kan vara kundens ombud, projektledare, bas eller projektutvecklare

 • Tove Björklund expert inom
 • Hållbar utveckling
 • Anpassar företag till ett stabilt miljöarbete som ger resultat

 • Sofia Björklund
  Företaget har knutit Sofia Björklund till sig, som efter 10 år i Australien flyttar hem till Sverige. Sofia har arbetat som marknadschef inom finans, tidning, fastighetsmäklare och försäkringsbranschen. Sofia är specialist inom
 • Marknadsföring
 • Strategiuppbyggnad
 •  
   
  JB Framtiden konsult AB | Solkraftsvägen 14A, 135 70 Stockholm | Tel: 070-823 25 95 | Epost: jan-erik@framtidenkonsult.se