Framtiden  

 

Direkt Fastighet AB

Jan-Erik Björklund, VD

Floor Renovation AB

Jan-Erik Björklund, VD och styrelseordförande.

JB Framtiden konsult AB

Jan-Erik Björklund, ledamot

Nordisk byggstyrning AB

Jan-Erik Björklund, VD

 
JB Framtiden konsult AB | Solkraftsvägen 14A, 135 70 Stockholm | Tel: 070-823 25 95 | Epost: jan-erik@framtidenkonsult.se