Framtiden  

 

Referenser

Demolit
VD Hannes Wolt
Tel: 073-707 47 50
Hemsida: www.demolit.se

JB Framtiden konsult och Jan-Erik har hjälpt oss som handläggare att bygga upp ett kvalitetssystem inom BF9K.

 

Ekofasad AB
VD: Per Tängerstad
Tel: 070-591 23 00
Hemsida: www.ekofasad.se

Ekofasad är ett relativt ungt bolag som med miljövänliga metoder "joniserat vatten" tvättar bort algbildningar från betong, tegel, trä m.fl. material. JB Framtiden konsult hjälper oss med att räkna på projekt där lagen om offentlig upphandling gäller, det märks att de har många års erfarenhet från denna typ av kalkyl och offertarbete. Just nu skall JB Framtiden konsult hjälpa oss med att implementera BF9K i vårt bolag.

 

ENE-Golv AB
VD: Mattias Eriksson
Tel: 070-841 12 36
Hemsida: www.enegolv.se

Vi anlitade JB Framtiden konsult för att förändra och förbättra vårt KMA-arbete (kvalitets-miljö och arbetsmiljöarbete). Vi har varit väldigt nöjda med JB Framtiden konsult och har nu anlitat dem som handläggare för att bygga upp vårt kvalitetssystem BF9K.


Eurokeramik i Stockholm AB
VD/Ägare: Bo Eriksson
Tel: 070-717 17 34
Hemsidan: www.eurokeramik.se

Framtiden har som uppdrag att lyfta oss från att vara ett "brödföretag" med en omsättning på ca. 20 miljoner till att vi inom 4 år skall omsätta 50 miljoner. Uppdraget startade augusti 2009 och på mycket kort tid har vi implementerat många nya idéer.

 


Golvuppdraget
VD Thomas Zeipel
Tel: 070-7130710
Hemsida: www.golvuppdraget.se

JB Framtiden konsult har byggt ett medarbetarsystem som skall skapa en gemensam plattform för all personal att utgå från. Vi kallar systemet för ”KLOKBOKEN”.

 

Golvpoolen
Vice Ordförande: Thomas Gatehag, LD Golv och kakel
Tel: 070-566 51 68
Hemsida: www.golvpoolen.org

Jan-Erik Björklund är mycket drivande inom vår organisation Golvpoolen. Det är Jan-Erik som byggt upp stora delar av organisationen till vad den är i dag.

 

Martina Eriksson arkitekt sar/msa
VD/Ägare: Martina Eriksson
Tel: 0498-580 66/ 070-338 32 21
Hemsida: www.m-arkitektur.se

Jag har haft kontakt med JB Framtiden konsult en längre tid och uppfattar dem som nydanande och kreativa, de kommer ständigt med nya förslag på hur jag skall driva mitt bolag framåt vilket jag uppfattar som mycket positivt då min tid som enmansföretagre går åt att skapa nya intäkter.

 

PetterssonBryggare AB
VD/Ägare: Jakob Bryggare
Tel: 070-274 75 98
Hemsida: www.petterssonbryggare.se

Framtiden har utarbetat en affärs- och styrplan, utvecklat rutiner, mallar och checklistor. Framtiden har dessutom tagit fram alla byggtekniska dokument som vi behöver för vår verksamhet.

 

Raines Trägolv
VD/Ägare: Raine Jansson
Tel: 070-799 09 10
Hemsida: www.raines.nu

Vi nyttjar Framtidens tjänst löpande affärsförbättring till fast avgift. Det bästa vi gjort. Vi behöver inte "grotta" i administrativa uppgifter som vi inte är så bra på och i stället fokusera på golvslipnings tekniken som vi är bäst på. Senaste projektet Framtiden har hjälpt oss med var att hitta ett enkelt och användavänligt system för vårt arbetsmiljöarbete och utformandet av en arbetsmiljöplan.

 

 

Struktursanering AB
VD: Nicklas Kruse
Tel: 073-903 20 21
Hemsida: www.struktursanering.se

JB Framtiden konsult AB har hjälpt oss med allt pappersarbete när vi sökte tillstånd att sanera asbest. Med all den erfarenhet och upparbetade rutiner som Framtiden har blev kostnaden för detta arbete hanterbart för ett nystartat bolag.

 

Tyresö Brevik Snickeri och Bygg
VD/Ägare: Kurt Nilsson
Tel: 073-614 71 78
Hemsida: www.tyresosnickeri.se

Jan-Erik Björklund fungerar i dag som min mentor och jag får löpande råd från honom, mycket god hjälp i det dagliga arbetet att driva ett litet bolag.

 

 

Älta Golvservice AB
VD: Jonas Eriksson
Tel: 070-467 02 53
Hemsida: www.altagolvservice.se

Vi anlitar Jan-Erik och JB Framtiden konsults totala kompetens för att förändra våra rutiner från att vi får en order från kund, producerar tills vi skall fakturera kund. Vi valde Jan-Erik för hans långa erfarenhet som VD i ett av Sveriges ledande golvbolag.

 

 
JB Framtiden konsult AB | Solkraftsvägen 14A, 135 70 Stockholm | Tel: 070-823 25 95 | Epost: jan-erik@framtidenkonsult.se